SunPower CS – Иновативна технология за постигане на пълния потенциал при слънчоглед

• По-големи по размер семена: за високо качество на посяване, включително с висока скорост и оптимална популация
• Наторени семена: за по-бърз и по-хомогенен растеж
• Защитени семена: за намаляване на биотичния стрес (болести)
• Биостимулирани семена: за борба с абиотичния стрес
• +30% от способността да се постигне пълния потенциал на избрания хибрид

Хибриди от ново поколение
• KALEDONIA CL
• CSM 18108 CL
• CSM 18907 SU
• CSM 18223 CLP

Тази технология се прилага към най-надеждните, устойчиви и ефективни хибриди от селекцията на Косад Семанс за постигане на оптимален добив и маслено съдържание.

Ние ви гарантираме:
• Елитни семена от партиди с най-добри способности за покълване.
• Семена с еднороден размер и тегло, не по-малко от 6,5 мм.
• Семена покрити с торове: NPK 8:4:6, обогатени с бор, молибден, желязо и мед
• Семена защитени с фунгицид: APRON XL (Металаксил M) + INFLUX XL (Флудиоксинил+металаксил)
• Семена, покрити с биостимулираща молекула с лигноцелулозни растителни екстракти, наречена GREENER:
– GREENER подобрява кълняемостта.
– GREENER уголемява кореновата система.
– GREENER стимулира вегетативното развитие на въздушните части.Изпитан и одобрен от: MONOSEM

Share This