Lidea е новата компания, родена от сливането на Еуралис семена и Група Косад Семанс.

ПРЕССЪОБЩЕНИЕ

– 1ви септември, 2020
Lidea е новата компания, родена от сливането на Еуралис семена и Група Косад Семанс.

Сливането на ЕУРАЛИС СЕМЕНА и Група КОСАД СЕМАНС влезе в сила от 1 септември 2020 г. В резултат се създава компанията Lidea. Новото дружество се нарежда вече сред първите 10 световни компании за семена на земеделски култури. То си поставя за цел да заеме лидерска позиция при определени видове култури в разширена Европа.

Това сливане се осъществява в резултат на желанието на двете компании да се възползват от своите взаимно допълващи се предимства по отношение на растителните видове, научните изследвания, производствената техника и пазарите.

В бизнес, който се характеризира с ожесточена конкуренция, това вече финализирано сливане, предлага няколко предимства. Първо, то позволява на новото дружество да достигне оптимален размер, който е причина за множеството сливания през последните години. На второ място, то дава възможност за продължаване на производствените и научноизследователските и развойни инвестиции, необходими за развитието на дейностите, и по този начин значително укрепва позициите на марките, присъстващи на европейските пазари. Резултатът е широка гама от продукти и сортове, признати от фермерите и дистрибуторите, и желание компанията да се развива, както на вече усвоени, така и на нови територии.

Така се очаква Lidea бързо да постигне водещо място, благодарение на допълващото се предлагане на разнообразие от много видове семена и мрежа от производители и производствена техника във Франция и Европа.

Управление

За председател на Борда на Директорите на новото дружество е назначен Пиер Паж. Той е и заместник-председател на ЕУРАЛИС. Земеделски производител във Виела (32), Пиер Паж е производител на семена, царевица и житни култури.

За главен изпълнителен директор на компанията Lidea е назначен Пиер Фли Сейнт-Мари. Той е главен изпълнителен директор на Група КОСАД СЕМАНСот март 2019 г. и има 30 години международен опит в селскостопанските доставки. Преди това е изпълнявал длъжността на вицепрезидент на КОРТЕВА Европа Африка, след като е бил ръководител на ДОУ Агросайънсис за Европа, Близкия изток, Африка и Азиатско-Тихоокеанския регион.

Мисия

Мисията на Lidea е да създава и предлага в близост до своята екосистема персонализирани и устойчиви решения за многовидови семена, които създават добавена стойност през цялата година. Следователно става въпрос за участие в развитието на селскостопанските практики и подпомагане на земеделските производители с грижа за запазване на рентабилността на техните ферми при тези промени.

Нова корпоративна идентичност

Името Lidea е избрано защото: това е модерна, различна, международна марка, която изразява нещо ново, без да пренебрегва корените си, тъй като всяка една от буквите на наименованието е заета от поне една от двете първоначални марки. И накрая, Lidea се произнася и запомня лесно; звучи позитивно и подчертава креативността и иновативността на новата компания.

Според Пиер Фли Сейнт Мари, изпълнителен директор на Lidea: „С по-добро географско покритие, оптимален размер и възможност да разчита на солидни партньорства, амбицията на Lidea е да стане един от ключовите играчи на международния пазар, на който оперира. Предизвикателствата, пред които сме изправени, са многобройни и вълнуващи. Те създават положителна динамика и са източник на мотивация за екипите по места“.

По думите на Пиер Паж, председател на Борда на Директорите на Lidea:  „Ние сме уверени в бъдещето на новата компания. Всъщност, ключовите фактори за успех са: близост, способност на екипите да работят ефективно, тяхната креативност и най-общо казано – безупречната работа“.

Новата компания по ключови показатели

● Повече от 2,000 служители

● 350 милиона евро оборот

● 8 производствени района във Франция, Румъния, Украйна, Испания и скоро в Русия.

● 17 изследователски станции в цяла Европа

● Повече от 30 милиона евро, отделяни всяка година за инвестиции в индустриални и развойни дейности

● 45,000 хектара производствени площи в 5 държави

● Работи активно при различни растителни видове: царевица, слънчоглед, рапица, житни култури, фуражни култури, соя, сорго, варива.

Лица за контакти с пресата

Божана Гандева КОСАД СЕМАНС Груп (+359) 888 57 37 89  

bojana.gandeva@caussadesemencesgroup.com

Натали Салмон ЕУРАЛИС Груп (+33) 6 48 08 52 88

nathalie.salmon@euralis.com

Share This