Insemo ST – течна формула за третиране на семена

Биостимулатор за дружно поникване
Биостимулаторът Insemo ST е продукт, който съдържа вещества и микроорганизми, чиято функция е да стимулират физиологията и метаболизма на растенията.
• Стимулира развитието на кореновата система за оптимално използване на наличните водни ресурси.
• Подобрява усвояването и ефективността на макро и микро елементите присъстващи в околната среда или предоставени чрез торове.
• Подобрява толерантността към абиотичен стрес.
• Подобрява поведението на растенията, изправени пред биотичен стрес.
• Подобрява качеството.

Стимулатор на растежа на кореновата система, действа върху защитата на ауксините 1 и активира процеса на лигнификация на клетките 2, основни фактори за растежа на корените.


• Активирайте поникването
• Оптимизирайте храненето
• Подобрете устойчивостта на стрес
• Насърчете развитието на кореновата система

Синергия Insemo ST NP + Zn-Mn
Синергията на действие между молекулата OSYR и азота и фосфора + комплекса от цинк и манган се намесва в ауксиновия метаболизъм и осигуряват защита при стресови условия. Формулата, богата на азот и фосфор (10-20), реагира бързо на енергийните нужди, необходими за поникването и насърчава ранния синтез на протеини = активно хранене.

Цинкът и манганът стимулират фотосинтезата и развитието на ауксини = по-добър растеж.

Молекулата OSYR защитава ауксините при стрес = защитен ефект.

БИОСТИМУЛАТОРЪТ
• Стимулира кълняемостта.
• Увеличава кореновата система (+ 75%).
• Увеличава ризосферната активност и взаимодействието със свързаната флора.
• Осигурява бърз и балансиран растеж.
• Подобрява устойчивостта и изхранването на растенията.

Share This