GDPR

КОСАД СЕМАНС БЪЛГАРИЯ ЕООД се ангажира да бъде надежден и отговорен партньор за всички свои клиенти. Работим по открит и прозрачен начин и в съответствие с всички законови разпоредби, включително и по Закона за личните данни. С настоящото уведомление, бихме искали да Ви информираме за събирането, използването и съхранението на личните Ви данни, и с какви цели го правим.

а) Данни за контакт – име, адрес, телефонен номер, имейл адрес и данни за вход в системата;

б) Информация за закупените от Вас продукти – история на поръчките;

в) Информация, която ни позволява да бъдем по-ефективни и полезни в предлагането на наши продукти и услуги – какви култури отглеждате, на каква площ, сортовата листа, която използвате, дистрибуторите, от които купувате нашите продукти;

г) Данни за удовлетвореност и отзиви от представянето на нашите продукти; – мнения и анкети.

д) Данни, събрани при посещение на нашия уебсайт – като данни, събрани чрез „бисквитки“ и други автоматично събирани данни или информация, която Вие ни предоставяте при посещението на нашия уебсайт – история на поръчките за продукти, закупени чрез платформата за онлайн магазин, адрес на доставка и фактуриране и т.н.

КАК СЪБИРАМЕ ЛИЧНИ ДАННИ:

Само и единствено от Вас или Ваш представител при закупуване на наш продукт, участие в нашите кампании или регистрация в нашия сайт.

ЦЕЛИ НА ОБРАБОТВАНЕТО:

 • Регистрация и поддържане на профил в електронния магазин на нашия сайт;
 • За да Ви доставим продуктите, които сте заявили;
 • За да участвате в промоционални кампании;
 • За анализ на отзивите, когато оценявате нашите продукти;
 • За комуникация с Вас във връзка със съвместната ни работа;
 • За да Ви информираме за нашите най-нови продукти и промоции;
 • За по-успешна дейност и качествено обслужване на нашите клиенти.

ИНФОРМАЦИЯ, КОЯТО СПОДЕЛЯМЕ

За посочените по-горе Цели на обработването, може да споделяме или разкриваме Вашите лични данни:

 • Съгласно изискванията на закона, за да се спазят законовите процеси и / или да  се отговори на искания от публични и държавни органи;
 • С дружества от групата Lidea;
 • С дистрибуторите и доставчиците, на които е поверено да предоставят стоки и услуги от наше име, както и с нашите партньори;
 • С трети лица в случай на планирана реална реорганизация, сливане, придобиване, продажба, съвместно предприятие, прехвърляне или друго разпореждане с цялата или част от нашата дейност, активи и акции;
 • За прилагане на нашите правила и условия;
 • За да защитим правата си.

Когато споделя лични данни с трето лице, Косад Семанс изисква това трето лице да се съгласи да защитава и обработва Вашите лични данни в съответствие с всички законови, регулаторни и договорни задължения или други указания, които им предоставяме.

Ние съхраняваме Вашите лични данни в сроковете определени от Закона. Косад Семанс разполага с необходимите технически и организационни средства и предприема необходимите мерки в съответствие с приложимите закони. Като международна компания можем да съхраняваме личните Ви данни в Европейския съюз, където ние или нашите доставчици на услуги имат сървъри.

За Ваша информация, нашите данни по Закона за защита на личните данни и контакт с отговорно длъжностно лице са:

1. Наименование на администратора: „КОСАД СЕМАНС БЪЛГАРИЯ“ ЕООД
2. Седалище и адрес на управление: гр. София, кв. Южен парк, бл. 29, вход Б, ателие 3
3. Адрес за упражняване на дейността: гр. София, бул. Гоце Делчев 98, бизнес център „Азимут“
4. Данни за кореспонденция: гр. София, бул. Гоце Делчев 98, бизнес център „Азимут“
e-mail: office@caussade-semences.bg
5. Вписване в публични регистри: ЕИК 201225817
6. Номер на удостоверение за администратор на личните данни № 201225817

7. Лице за контакт: Кристина Генева – kristina.geneva@caussadesemencesgroup.com

8. Надзорни органи:
Комисия за защита на личните данни
Адрес: София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2
тел.: (02) 940 20 46
факс: (02) 940 36 40
Email: kzld@government.bg, kzld@cpdp.bg
Уеб сайт: www.cpdp.bg

Новини