С HiCORN CS ПЕЧАЛБАТА ПРИ ПРОИЗВОДСТВОТО НА ЗЪРНО Е ГАРАНТИРАНА!

Две перфектни половини за по-добра реколта!

Уникална концепция, която съчетава два хибрида царевица, напълно съвместими един с друг, осигурявайки максимална сигурност и увеличаване, както на количеството, така и на качеството в добива.

КАК?
С комбинация от два хибрида с различен генетичен материал, но с близък период на вегетация и перфектна съвместимост, за да осигурят:
– По-дълъг период на цъфтеж за по-добро опрашване;
– Намаляване на риска от загуби в следствие на екстремни температури и други неблагоприятни условия;
– Интензивно отглеждане с висок потенциал за добив;
– Отличен фитосанитарен профил и силно вегетативно развитие;
– Перфектно озърнени кочани с висока маса на 1000 семена;
– Бързо отдаване на влагата.

Share This