С HICORN печалбата при производство на зърно е гарантирана

С HICORN печалбата при производство на зърно е гарантирана

С всяка изминала година Косад Семанс надгражда опита и иновативността на генетичните възможности в селекцията. Нуждите на земеделските стопани са в основата на изследователската работа на Косад Семанс. Селекционерите работят активно не само за създаването на сортове и хибриди, които да са високодобивни, но и устойчиви при различни почвено-климатични условия, както и с високо качество. Всички усилия са насочени да се осигури висока производителност, много добро съотношение добив/ранозрелост, рандеман и икономическа ефективност при отлични качествени показатели.


Царевица
През настоящия сезон френската компания представя единствения по рода си продукт – HiCORNCS ФАО 350. Това е напълно нова концепция, насочена към производителите на царевица за зърно – интензивен продукт с изключителен потенциал за добив. В концепцията са включени два хибрида, с различен генетичен произход, но близък период на вегетация и абсолютно съвместими помежду си. След много години прекарани в проучвания, изследвания и полски опити измежду десетки комбинации от хибриди, селекционерският екип на френската компания постигна перфектната симбиоза между два хибрида.

Това, което получава всеки фермер, използвайки HiCORNCS е по-голяма сигурност на полето и гарантиране на добива дори и при неблагоприятни условия. Как се постига това? Перфектната комбинация на хибриди и разликата във вегетацията между тях осигуряват по-продължителен период на цъфтеж и опрашване и по-ефективно оплождане и озърняване на кочана. Дори и при неблагоприятни условия – високи температури и ниска въздушна влажност по време на цъфтеж, се минимизира рискът от намаляване на жизнеспособността на полена и последваща загуба вследствие на лошото опрашване. От друга страна, в края на цикъла двата хибрида узряват в синхрон и отдават влагата бързо. Проведените опити показват, че резултатите при производството на HiCORNCS остават стабилни в различните години и при различни условия.

С HICORN снимки от полето

Share This