POESI CS

ФАО 300

кочан от царевица

16 реда в кочан

царевица

30 зърна в ред

царевично семе

290 г/1000 семена

 • Хибрид

  двулинеен

 • Зърно

  полукръгло

 • Цъфтеж Температурни нужди (°С)

  880 °С

 • Силаж (30% MS) Температурни нужди (°С)

  1485 °С

 • Височина на растението

  285 см

 • Височина на залагане на кочана

  120 см

ВИСОК ПОТЕНЦИАЛ ЗА ДОБИВ

ХАРАКТЕРИСТИКИ

 • Висока производителност при различни почвено-климатични условия
 • Здрав хибрид с отличен фитосанитарен профил и стей-грийн ефект
 • Широки листа за ефективна фотосинтеза до прибиране на реколтата
 • Високо съдържание на разтворими захати за по-добра ферментация
 • Висока хранителна стойност с добър баланс между скорбяла и смилаеми фибри
 • Вкусен силаж за ефективно производство на мляко и месо
 • По-висока ефективност при метанизация

При неполивни условия

8 000 - 9 000 реколтирани растения/дка

При поливни условия

9 000 - 9 500 реколтирани растения/дка

Новини