INICI CS

Иничи

ФАО 360

16 реда в кочан

34-36 зърна в ред

362 г/1000 семена

 • НАЧАЛЕН СТАРТ
 • ВИСОЧИНА НА РАСТЕНИЯТА
 • СТЕЙ ГРИЙН ЕФЕКТ
 • СТАБИЛНОСТ НА ПРОИЗВОДСТВОТО
 • ЗЕЛЕНА МАСА
 • ТОЛЕРАНТНОСТ НА БОЛЕСТ
 • ТОЛЕРАНТНОСТ НА ХИДРОСТРЕС
 • ИНТЕНЗИВНО ОТГЛЕЖДАНЕ
 • ОТДАВАНЕ НА ВЛАГА
 • КАЧЕСТВО НА ФУРАЖА
 • ПОЛЯГАНЕ
 •  
 • ПОЛЯГАНЕ

  двулинеен

 • Зърно

  конски зъб

 • Цъфтеж Температурни нужди (°С)

  940 °С

 • Зърно (32% H₂O) Температурни нужди (°С)

  1850 °С

 • Височина на растението

  280 см

 • Височина на залагане на кочана

  110 см

Много добър потенциал за добив в групата си по ранозрелост

ХАРАКТЕРИСТИКИ

 • Адаптивен и стабилен
 • Бързо отдаване на влагата
 • Дълъг кочан, с много добър фитосанитарен профил до края на вегетацията

При неполивни условия

6 500 - 6 800 реколтирани растения/дка

При поливни условия

7 500 - 8 500 реколтирани растения/дка

Новини