HI CORN 350

Хай Корн 350

ФАО 350

 • НАЧАЛЕН СТАРТ
 • ВИСОЧИНА НА РАСТЕНИЯТА
 • СТЕЙ ГРИЙН ЕФЕКТ
 • СТАБИЛНОСТ НА ПРОИЗВОДСТВОТО
 • ЗЕЛЕНА МАСА
 • ТОЛЕРАНТНОСТ НА БОЛЕСТИ
 • ТОЛЕРАНТНОСТ НА ХИДРОСТРЕС
 • ИНТЕНЗИВНО ОТГЛЕЖДАНЕ
 • ОТДАВАНЕ НА ВЛАГА
 • КАЧЕСТВО НА ФУРАЖА
 •  

ПЕЧАЛБАТА ПРИ ПРОИЗВОДСТВО НА ЗЪРНО Е ГАРАНТИРАНА!

ХАРАКТЕРИСТИКИ

 • По-дълъг период на цъфтеж за по-добро опрашване.
 • Намаляване на риска от загуби в следствие на екстремни температури и други неблагоприятни условия.
 • Интензивно отглеждане с висок потенциал за добив.
 • Отличен фитосанитарен профил и силно вегетативно развитие.
 • Перфектно озърнени кочани с висока маса на 1000 семена.
 • Бързо отдаване на влагата.

При неполивни условия

6 500 - 6 800 реколтирани растения/дка

При поливни условия

7 500 - 8 500 реколтирани растения/дка

Новини