GRIGRI CS

Григри

ФАО 280

14 реда в кочан

32 зърна в ред

352г/1000 семена

 • НАЧАЛЕН СТАРТ
 • ВИСОЧИНА НА РАСТЕНИЯТА
 • СТЕЙ ГРИЙН ЕФЕКТ
 • СТАБИЛНОСТ НА ПРОИЗВОДСТВОТО
 • ЗЕЛЕНА МАСА
 • ТОЛЕРАНТНОСТ НА БОЛЕСТ
 • ТОЛЕРАНТНОСТ НА ХИДРОСТРЕС
 • ИНТЕНЗИВНО ОТГЛЕЖДАНЕ
 • ОТДАВАНЕ НА ВЛАГА
 • КАЧЕСТВО НА ФУРАЖА
 • ПОЛЯГАНЕ
 •  
 • Хибрид

  двулинеен

 • Зърно

  кръгло до полукръгло

 • Цъфтеж Температурни нужди (°С)

  880 °С

 • Зърно (32% H₂O) Температурни нужди (°С)

  1680 °С

 • Височина на растението

  265 см

 • Височина на залагане на кочана

  110 см

Много добър потенциал за групата по ранозрелост

ХАРАКТЕРИСТИКИ

 • Много добър стей-грийн ефект
 • Отличен фитосанитарен профил до края на цикъла
 • Висока абсолютна маса
 • Отличен рандеман при производство на брашно

При неполивни условия

7 500 - 8 000 реколтирани растения/дка

При поливни условия

9 000 - 10 000 реколтирани растения/дка

Новини