CSM 19324

ФАО 370

16-18 реда в кочан

36-38 зърна в ред

372 г/1000 семена

 • НАЧАЛЕН СТАРТ
 • ВИСОЧИНА НА РАСТЕНИЯТА
 • СТЕЙ ГРИЙН ЕФЕКТ
 • СТАБИЛНОСТ НА ПРОИЗВОДСТВОТО
 • ЗЕЛЕНА МАСА
 • ТОЛЕРАНТНОСТ НА БОЛЕСТ
 • ТОЛЕРАНТНОСТ НА ХИДРОСТРЕС
 • ИНТЕНЗИВНО ОТГЛЕЖДАНЕ
 • ОТДАВАНЕ НА ВЛАГА
 • КАЧЕСТВО НА ФУРАЖА
 • ПОЛЯГАНЕ
 •  
 • Хибрид

  двулинеен

 • Зърно

  конски зъб

 • Цъфтеж Температурни нужди (°С)

  960 °С

 • Зърно (32% H₂O) Температурни нужди (°С)

  1870 °С

 • Височина на растението

  300 см

 • Височина на залагане на кочана

  120 см

Едри зърна с високо относително тегло

ХАРАКТЕРИСТИКИ

 • Отличен рандеман
 • Много добър фитосанитарен профил през целия цикъл на вегетация
 • Бързо отдаване на влагата

При неполивни условия

6 300 - 6 800 реколтирани растения/дка

При поливни условия

7 500 - 8 500 реколтирани растения/дка

Новини