COLONIA CS

КОЛОНИЯ

ФАО 600

кочан от царевица

16-18 реда в кочан

царевица

34 зърна в ред

царевично семе

340 г/1000 семена

 • Хибрид

  двулинеен

 • Зърно

  конски зъб

 • Цъфтеж Температурни нужди (°С)

  1070 °С

 • Силаж (30% MS) Температурни нужди (°С)

  1700 °С

 • Зърно (32% H₂O) Температурни нужди (°С)

  2050 °С

 • Височина на растенията

  350 см

 • Височина на залагане на кочана

  150 см

ПОДХОДЯЩ ЗА ПРОИЗВОДСТВО НА ЗЕЛЕНА МАСА

ХАРАКТЕРИСТИКИ

 • Силно вегетативно развити
 • Високи, добре облистени растения
 • Добър фитосанитарен профил

При неполивни условия

7 000 - 7 500 реколтирани растения/дка

При поливни условия

8 500 - 9 500 реколтирани растения/дка

Новини